Songtekst van xDISCIPLEx A.D.: Refuge And Strength

Refuge And Strength


resistance and power drawn from God inside of me resurrected within my soul these eyes will see retribution i defy i reject i denounce i resist this world so sweet it makes me sick i use His lantern to find my way through my back is broken from the weight of this life and with His strength i have the power to stand up we are hard pressed on every side perplexed but not in despair we are persecuted but never abandoned we are struck down but not destroyed i have become broken and remade in your hands lifted from the depths and darkness reborn and powered with the blood of your sonwhom shall i fear?Captcha
Liedje xDISCIPLEx A.D. Refuge And Strength is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Refuge And Strengthmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje xDISCIPLEx A.D. Refuge And Strength downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Refuge And Strength in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.