II'm In Love


You're on a mission to open my heart
I learned your lesson: don't play it smart
You came close, I played it tough
You went away, I'm in the rough
Running, crying, turning around
Screaming, shouting, love to be found
I I'm in love
I got to know it, got a solution
Shift my cards and bring them back to center
I got to know it, end of confusion
Shift my heart and try to remember
Desire motion shout and kiss
I I'm in love
I'm on a mission, crawling on the floor
I learned my lesson, please open your door
You came close, I played it cool
You went away, I'm such a fool
Running, crying, turning around
Screaming, shouting, love to be found
I I'm in love
I I'm in love
She's got to know it, got a solution
Shift my cards and bring them back to center
She's got to know it, end of confusion
Shift my heart and try to remember
Desire motion shout and kiss
I I'm in loveCaptcha
Liedje Yello II'm In Love is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied II'm In Lovemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yello II'm In Love downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje II'm In Love in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.