We Have Heaven


Tell the moon don't tell the marcher
tell the moon don't tell the marcher
tell the moon don't tell the marcher
tell the moon don't tell the marcher

He is clear
he is clear
he is clear
he is clear
Tell who don't tell the marcher
tell who don't tell the marcher
tell who don't tell the maracher
tell who don't tell the marcher

We have heaven
we have heaven
we have heaven
we have heavenCaptcha
Liedje Yes We Have Heaven is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Have Heavenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yes We Have Heaven downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Have Heaven in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.