Anguish And Fear


"No more will I do all the things that I've done
I'll live by the nature of moon and the sun
I've talked to a stranger whose soul'd gone away
He warned me 'bout danger I'd been in if I stayed

Anguish and fear is roaming my mind
She'd an iron tear, I'm trying to find

His soul had wandered through years of despair
Eyes without expression told to beware
For soldiers of fortune have searched low and high
To find they're forgotten to rest and to die

Anguish and fear is roaming my mind
She'd an iron tear, I'm trying to find

No more will I do all the things that I've done
I'll live by the nature of moon and the sun
I've talked to a stranger whose soul'd gone away
He warned me 'bout danger I'd been in if I stayed

Anguish and fear is roaming my mind
She'd an iron tear, I'm trying to find

Anguish and fear is roaming my mind
She'd an iron tear, I'm trying to findCaptcha
Widget
Liedje Yngwie Malmsteen Anguish And Fear is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Anguish And Fearmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yngwie Malmsteen Anguish And Fear downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Anguish And Fear in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.