Cracking The WhipWell, you have always been too slow
And you have always been too late
You should have known oh so long ago
That your life is at stake

'Cause you never could keep up
And you never read the signs
Now you are turning dust to dust
You are running out of time

Cracking the whip
It's a new kind of pain
Cracking the whip
Don't try in vain

Well, you were always in despair
And it seems like you were born to lose
Now you are dying but no one cares
You're just a cannon on the loose

Look's like you missed the boat
And you didn't catch that train
Now you're crying and trying, in vain
You just can't take the pain

Cracking the whip
It's a new kind of pain
Cracking the whip
Don't try in vain

Cracking the whip
It's a new kind of pain
Cracking the whip
Don't try in vain

[guitar solo]

Cracking the whip
Cracking the whip

Cracking the whip
It's a new kind of pain
Cracking the whip
Don't try in vainCaptcha
Widget
Liedje Yngwie Malmsteen Cracking The Whip is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Cracking The Whipmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Yngwie Malmsteen Cracking The Whip downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Cracking The Whip in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.