I Believe


I used to close my eyes and pray the time would pass me by
So I could fly away in my dreams to anywhere unreal
And I'd hide away from everything
I didn't know what was real, I didn't know the truth
There was a day when somebody introduced me to You
And You breathed Your life in me
You set me free

Refrain:
Now I'll shout it from the mountain
That I'm not the same that I used to be
I believe in God, believe in God
I'm not ashamed to talk about it
To a world that slowly slips away
That I believe in God, believe in God

Now at the end of the day when nothing seems to go my way
I've got a friend, I've got a love that's never gonna let me go
Since You gave Your life for me
You set me free

Refrain

Oh, when I feel so alone
He comes to sweetly say
It's all gonna be okay
Oh, when my emotions flow
He comes to sweetly say
It's all gonna be okay

RefrainCaptcha
Liedje Zoegirl I Believe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Believemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zoegirl I Believe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Believe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.