Unchangeable


You said You'd never leave
You said You'd never forsake me
Time after time I see every little thing You do
And all You say turns out to be for real
And all Your promises come true
Now I have all the things I need to live for You

A faith that's unshakeable
A heart that's unbreakable
Your truth rhat has set me free
A love that's unchangeable
A life that's available if I would've just believed
That's what You gave to me

With every passing day
You prove You've stayed the same
It's taken some time to see that I am the one who's changed
Now I will never be the same since You've made me see
You shower me with every good thing that I can be

From the moment that I first believed
I was free, and now
You have given to me every good thingCaptcha
Widget
Liedje Zoegirl Unchangeable is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Unchangeablemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Zoegirl Unchangeable downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Unchangeable in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.