Keep Sleeping


Fell into a sleep
Something grabbing me
All the time is lost
Everyone is gone
There i go again
Everything is dead
Everyone is fucked
Every time im stuck
Fell to easy
Someones own is all alone
Fell to easy
Someone grows into a stone
Fell into a sleep
Never ending dream
All the time is lost
Slip into exhaust
Here i go again
Everyone is dead
Life has become lame
You're the one to blame
Sometimes i wish i could end you
It would be so nice to remove youCaptcha
Piosenkę 16 Volt Keep Sleeping przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Keep Sleeping, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Keep Sleeping. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 16 Volt Keep Sleeping w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.