I Think You Should Know


verse 1
sitting here in the c-ly, i cross my knee cause you're lookin' at me ,
you like what you see, baby girl looks like you, she try to walk away
but you took a second look
chorus
what may look good to you, may not be good for you ,don't let my
smile decieve you, my body talk misleads you,
you wanna talk to me forget it,you gotta keep it real i must admit it
if you meant to gladden me you didn't i think you should know,
i think you should know
verse 2
do you need some company,you're asking me , i get up to leave , and
you follow me,you're lookin at my butt[butt],and i'm wonderin' what
[what]
chorus 2
what may look good to you may not be good for you don't let my smile
deceive you y body talk misleads you you wanna talk to me i'm with it
you gotta keep it real i must admit it you can go to jail if you try to
hit it i think you should know i think you should know
bridge
i can't deny i feel the vibe that's in the air feelin ecstasy if there is
something there i need to warn you mister that you should be aware
it's at your own risk baby if you take it there
repeat chorus 1 ,2 untill fadeCaptcha
Piosenkę 3LW I Think You Should Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke I Think You Should Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki I Think You Should Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 3LW I Think You Should Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.