Shady Holiday


[Verse 1:]

My mama told me that you was kinda bad
She said a guy like you ain't my kinda man
She said that you was trouble
And you wouldn't have my back
But the way you had me goin'
From the jump you was my man

[B Section:]

As the snow comes down
You're nowhere to be found
What am I to think?
The way you doing be
Santa be letting me down

[Hook:]

Shady Holiday
He just won't go away
Guess this love is here to stay
Cause I love my
Shady Holiday

[Verse 2:]

Yo mama told me you was no good, wouldn't last
But when I'm with you, wanna lick my lips and say damn
Cause I can't imagine what I'd do without you
Even though sometimes I think
That I'm not happy with what I have

[Repeat B Section and Hook Out]Captcha
Piosenkę 3LW Shady Holiday przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shady Holiday, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shady Holiday. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 3LW Shady Holiday w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.