The Hardest Thing


We both know that I shouldn't be here
This is wrong
And baby it's killing me, it's killing you
Both of us trying to be strong

I've got somewhere else to be
Promises to keep
Someone else who loves me
And trusts me fast asleep

I've made up my mind
There is no turning back
She's been good to me
And she deserves better than that

It's the hardest thing I'll ever have to do
To look you in the eye
And tell you I don't love you
It's the hardest thing I'll ever have to lie
To show no emotion when you start to cry

I can't let you see what you mean to me
When my hands are tied and my heart's not free
We're not meant to be

It's the hardest thing I'll ever had to do
To turn around and walk away
Pretending I don't love you

I know that we'll meet again
Fate has a place and time
So you can get on with your life
I've got to be cruel to be kind

Like Dr Zhivago
All my love I'll be sending
And you will never know cuz
There can be no happy ending

It's the hardest thing I'll ever have to do
To look you in the eye
And tell you I don't love you
It's the hardest thing I'll ever have to lie
To show no emotion when you start to cry

Maybe another time, another day
As much as I want to, I can't stay

(Ooh)

I've made up my mind
There is no turning back
She's been good to me
And she deserves better than that

It's the hardest thing I'll ever have to do
To look you in the eye
And tell you I don't love you
It's the hardest thing I'll ever have to lie
To show no emotion when you start to cry

I don't want to live a lie
What can I doCaptcha
Piosenkę 98 Degrees The Hardest Thing przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Hardest Thing, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Hardest Thing. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 98 Degrees The Hardest Thing w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.