The Way You Do


Oooh, Oooh, ooh the way you do

You've heard this a thousand times before
I'm in love with you
You'll hear it at least a million more
Baby that's the truth
It's the small things that endear me
every time that you are near me

The way you laugh
at what I say
The way you look
at each new day
The way your tears
fall right on cue
That's what I love about you
Nobody else knows me by heart
takes me where I can reach the stars
Makes me believe in love
The way you do

You've seen me in the man that I can be
and I'm thanking you
You've given me all I'll ever need
All I wanted, too
I know how blessed I am
girl, you are my best friend

The way you laugh
at what I say
The way you look
at each new day
The way your tears
fall right on cue
That's what I love about you
Nobody else knows me by heart
takes me where I can reach the stars
Makes me believe in love
The way you do

Oooh, Oooh, ooh the way you do
(the way you do, oooh no no no oooh)
ooh oooh ooh the way you do
you've gotta listen baby

The way you laugh
at what I say
The way you look
at each new day
The way your tears
fall right on cue
That's what I love about you
Nobody else knows me by heart
takes me where I can reach the stars
Makes me believe in love
The way you do, the way you do, the way you doCaptcha
Piosenkę 98 Degrees The Way You Do przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Way You Do, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Way You Do. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę 98 Degrees The Way You Do w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.