Out Of Blue Comes Green


Father
My wings are clipped
See the steps that made me trip
Now I'm so lonely
Mother
Time's frozen flame
Seem to linger in the rain
Holding me only
Like a river I'm flowing
And there's no way of knowing
if I'm coming or going
I need something to chain me down

But it don't matter
My eyes have seen
For better
Out of blue comes green

Mother
I have gone wrong
Work my fingers to the bone
All I've been doing
Father
Proud that I am
To be born into such hands
Your love so renewing
And I know I can lose it
Part of life you can't choose it
As I touched the horizon
It just felt like I'd die soon

Don't matter
My eyes have seen
For better
Out of blue comes green

Out of blue comes green'
Lauren SavoyCaptcha
Piosenkę A-ha Out Of Blue Comes Green przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Out Of Blue Comes Green, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Out Of Blue Comes Green. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A-ha Out Of Blue Comes Green w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.