Tekst piosenki A Perfect Murder: Downfall Of The Human Empire

Downfall Of The Human Empire


My wounds are bleeding my hate for you
I'm sick of your destruction's benevolence
As you kill the earth you kill all of us
Downfall of the human empire
I suffer in this dying world
Destined to burn in the flames of hell
Warfare killing lives everyday
Environment's devastation still acts
The death of your freedom is coming
Prepare to meet your destinyCaptcha
Piosenkę A Perfect Murder Downfall Of The Human Empire przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Downfall Of The Human Empire, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Downfall Of The Human Empire. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę A Perfect Murder Downfall Of The Human Empire w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.