Ad Libtium


I will follow my desire
Building up my dreams empire
Not listening to your bullshit
I'm free I have no sire
I will not hesitate
If you stand in my way
Then I'll promise you
You won't see another day
I am the one
That fulfill my dreams
I will live my life
Ad Libitum!!
See my crowbar in your face
My knife in your heart
My fingers around your neck
I won't think twice
I am the one
That fulfill my dreams
I will live my life
Ad Libitum!!
I am a predator
You are the prey
So shut your mouth
And hear what I have to say
Life is survival
Only the strong will live on
The future lies clouded
For you, not me
I'm on top on the food chain
Your just another worm
Your efforts to pull me down
Well they are in vain
I am the one
That fulfill my dreams
I will live my life
Ad Libitum!!
This is our world
We don't want you here!Captcha
Piosenkę Ablaze My Sorrow Ad Libtium przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Ad Libtium, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Ad Libtium. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ablaze My Sorrow Ad Libtium w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.