My Revenge to Come


On my black horse I ride
Towards the end of time
By the christians you were sentenced and died
Burned at the stake to redeem your crime

As the autumn leaf in the purling rill
My people followed their lie
But for you sake my queen
I'll scournfully watch them die

My utter denial of their god
Makes me divine
Their death will be
The ultimate revenge of mineCaptcha
Piosenkę Ablaze My Sorrow My Revenge to Come przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke My Revenge to Come, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki My Revenge to Come. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ablaze My Sorrow My Revenge to Come w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.