Balls To The Wall


Too many slaves in this world
Die by torture and pain
Too many people do not see
They're killing themselves, going insane
Too many people do not know
Bondage is over the human race
They believe slaves always lose
And this fear keeps them down
Watch the damned - God bless ya
They're gonna break the chains
No, you can't stop them - God bless ya
They're coming to get you
And then you'll get your balls to the wall, man
Balls to the wall
You'll get your balls to the wall, man
Balls to the wall - Balls to the wall
You may screw their brains
You may sacrifice them too
You may mortify their flesh
You may rape them all
One day the tortured stand up
And revolt against the evil
They make you drink your blood
And tear yourself to pieces
You better watch the damned - God bless ya
They're gonna break the chains
No, you can't stop them - God bless ya
They're coming to get you
And then you'll get your balls to the wall, man
Balls to the wall
You'll get your balls to the wall, man
Balls to the wall - Balls to the wall
Here we go!
Come on man, let's stand up all over the world
Let's plug a bomb in everyone's ass
If they don't keep us alive
We're gonna fight for the right
Build a wall with the bodies, and you're saved
Make the world scared
Come on, show me the sign of victory
Sign of victory - Sign of victory
You better watch the damned - God bless ya
They're gonna break the chains
No, you can't stop them - God bless ya
They're coming to get you
You'll get your balls to the wall, man
Balls to the wall
You'll get your balls to the wall, man
Balls to the wall - Balls to the wall
You'll get your balls to the wall, man
Balls to the wall
You'll get your balls to the wall, man
Balls to the wall
You'll get your balls to the wall, manCaptcha
Piosenkę Accept Balls To The Wall przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Balls To The Wall, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Balls To The Wall. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Accept Balls To The Wall w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.