Bolivian Ragamuffin


Pack up your troubles in your old gym bag
You gotta dance to the tune of Bolivian Ragamuffin
I'll take short breaks, love her to the outbreaks

Standing on the seashore, lookin' at the city
See the street light, dog bite, go lady on the TD8
The wax museum and nobody gets to see themselves
There's others care to see what nobody wants to be a baby

Can't break, cabbage head
Try and get a salad made
Hold my pickle, hold the lettuce
Session waters don't upset us

Kick, stand, face look so evil, like Knieval
Never make third base like a toilet bowl cleaner
Like a squawk eight fool in I don't know orogotus
If I have to do rock a roller up a jello

Facial, connish lie
Smoke a bowl of feeling fine
Burn and people, try to let us
Session waters won't upset us

Hee lee cans (Kick in the pants)
Water fall (got on a dance)
Blame it all (Say gotta eve us a trance)
Ain't gonna do it
Ain't gonna do it
Ain't gonna do it
Ain't gonna do it
Ain't gonna do itCaptcha
Widget
Piosenkę Aerosmith Bolivian Ragamuffin przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Bolivian Ragamuffin, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Bolivian Ragamuffin. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aerosmith Bolivian Ragamuffin w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.