Silver Maiden


[Storyteller: Sebastian Thomson]
[Maiden Voice: Amanda Somerville]
[Narrator: Michael Kiske]

[Storyteller:]

The streets were never more grateful
To be walked upon until she was born
And when she's finished bathing
How her absence water mourns
The sky would blush in the setting sun
underneath her lovely gaze
and that her eyes should come to rest
upon the moon, it stays

[Angelic Ainae Choir:]

Aurel Sorna trael
Shalae d'emteld aesrony daelan
Aurel Sorna

[translation:]
(The Silver Maiden walks
forever will her beauty shine
The Silver Maiden)

[Narrator:]

Oria Allyahan, her name the heavens sing
And to her all the wonders it can bear
The world will bring
Fair Silver Maiden of Aindahaj,
May you remain so pure
For joy itself was never so bright as you,
You may be sure

[Chorus:]

In the Eve of Evermore she walks
The Silver Maiden
Her beauty and her innocence
Perfume the air like sweet incense
In the Eve of Evermore she walks
The Silver Maiden

Oria Allyahan, her name rings out renown
And every soul is certain
She is destined for the crown
The sons of King Taetius
Have long held her in praise
And one will surely win her hand
To rule throughout the days

[Chorus]Captcha
Piosenkę Aina Silver Maiden przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Silver Maiden, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Silver Maiden. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aina Silver Maiden w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.