Save The Day


I've lived my life beside an ocean
And every day I drown emotions with the tide
And no one's ever asked me why
Guess I'm silly to waste my time

I reach and stretch too far to measure
And I break myself to keep together all the time
It's a struggle to be kind
In a world that seems so blind

Before I grow too old to seize the day
Before I spread my wings and fly away
I'd like to get to see my heart at play
And see if love can't save the day
What if it's the only way
Can we save the day

Aside from my faith there is no glory
And aside from the truth there is no story anymore
We're all soldiers in the war
But tell me what are we fighting for

Feels like we've been here forever
As I break myself to keep together and apart
From a way that eats my heart
I don't know how it got so hard

Before I grow too old to seize the day
Before I spread my wings and fly away
I'd like to get to feel my heart at play
See if love can't save the day
What if it's the only way
Can we save the day?Captcha
Piosenkę Alana Davis Save The Day przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Save The Day, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Save The Day. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alana Davis Save The Day w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.