When You Became King


I don't know when you became king of my dreams
I only know when you go that everything around me
Falls apart at the seams
I've never known someone so much like me
Yet you're your own and parts of you
Remain a sweet mystery
And I am falling
Falling into a dream
And you you are calling
Calling to be your queen
All the world is a stage when you're around
Everyone's acting their parts but nothing is real like
This love that I've found
With you my baby
And when you lift me up there's no coming down
I get so high I could float away on a feather like a fairy crown
And I am falling
The willows howls as the lazy sleep
And the lucky stars fall away as they weepCaptcha
Piosenkę Alana Davis When You Became King przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke When You Became King, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki When You Became King. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Alana Davis When You Became King w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.