Masterplan


Imagine it's a crazy situation,
Pick up the thoughts and use imagination
In the fast lane of the melt down zone,
Too many lies, too many overtones are spoken
And the rules never broken,
I used to please and believe to achieve
But now the past is a well closed book,
You've seen one side, take a second look

Jump up if you can,
The whole world's livin' in a masterplan

Frustration and a look of concentration,
Block out the thoughts of contemplation
In a wicked way a smooth reply,
In other words it's a short goodbye
Our chapter that's now been told,
I used to cry my soul's been sold
But now the past is a well closed book,
You've seen one side, come on take a second lookCaptcha
Piosenkę Ant And Dec Masterplan przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Masterplan, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Masterplan. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ant And Dec Masterplan w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.