We Stood With Time


And love itself sought our nectar, and time itself stood stillno man
before had tasted the fruits of such immortality and when your hands
touched my face time itself kissed my soul And our souls fell, as angels
had wings, we had grace below us We became no man, no love would escape
our sun and where once an arcane cage gripped me, my soul, now I could
swim free in the oceans of time

I too have embraced a new day as a new life only to find that complacency
can lead to life creeping behind and closing my eyes to a world that
wished to embrace me and kiss my very soulCaptcha
Widget
Piosenkę Arcane Sun We Stood With Time przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Stood With Time, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Stood With Time. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Arcane Sun We Stood With Time w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.