Fearful Eyes


Hidden in the shadows of hypocrisy
To endure ten thousand abominations
Fearful eyes stare the killing machine

Imprisoned behind the white walls, faces of misery incarnated in the flesh
of non human animals

Fearful eyes stare the killing machine
Fearful eyes window of a tormented soul
Anthropocentrism pull the strings of cruelty

Blood flows from eviscerated bodies
To fulfill the need of heartless consuption

We torture and we enslave for the profit of the master species

Watch the rise of the new Pandemonium ascending from the dephs of
inhumanity
We bare the crown of crimeCaptcha
Piosenkę Arkangel Fearful Eyes przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Fearful Eyes, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Fearful Eyes. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Arkangel Fearful Eyes w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.