All I KnowI bruise you
You bruise me
We both bruise too easily
Too easily to let it show
I love you and that's all I know

All my plans
Have fallen through
All my plans depend on you
Depend on you to help them grow
I love you and that's all I know

When the singer's gone
Let the song go on

But the ending always comes at last
Endings always come too fast
They come too fast
But they pass to slow
I love you and that's all I know

When the singer's gone
Let the song go on
It's a fine line between the darkness and the dawn
They say in the darkest night, there's a light beyond

But the ending always comes at last
Endings always come too fast
They come too fast
But they pass to slow
I love you and that's all I know

That's all I kn--ow
That's all I kn-------owCaptcha
Widget
Piosenkę Art Garfunkel All I Know przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All I Know, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All I Know. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Art Garfunkel All I Know w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.