DaydreamWhat a day for a daydream
What a day for a daydreamin', boy
And I'm lost in a daydream
Dreamin' 'bout my bundle of joy

And even if time ain't really on my side
It's one of those days for takin' a walk outside
I'm blowin' the day to take a walk in the sun
And fall on my face on somebody's new mowed lawn

I've been havin' a sweet dream
I've been dreamin' since I woke up today
It's starred me and my sweet dream
'Cause she's the one makes me feel this way

And even if time is passin' me by a lot
I couldn't care less about the dues you say I got
Tomorrow I'll pay the dues for droppin' my load
A pie in the face for bein' a sleepy bull toad

And you can be sure that if you're feelin' right
A daydream will last a long into the night
Tomorrow at breakfast you may pick up your ears
Or you may be daydreamin' for a thousand years

What a day for a daydream
Custom made for a daydreamin', boy
And I'm lost in a daydream
Dreamin' 'bout my bundle of joyCaptcha
Widget
Piosenkę Art Garfunkel Daydream przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Daydream, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Daydream. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Art Garfunkel Daydream w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.