Beyond The Tears(Bob Gundry, Jeffrey Camanor)
Lost again.
I see it in your eyes you feel alone again.
I made it just in time to break your fall again.
You thought you'd come so far, but here we are again.
Down again.
I see it on your face the hope is gone just when,
You thought the pieces fit, but you fell apart again.
And as I was before, here I am again.
But if you could see Beyond The Tears,
You'd know love won't desert you.
To see beyond the tears, you know I'll never hurt you.
To see the sun behind the rain, feel the joy behind the pain.
You know you'll see me standin' right beyond the tears…
Once again, I see it in your look, you're feelin' lost again.
And now you are afraid to try your love again,
'Cause this lonely moment feels like the end.
But if you could see Beyond The Tears
You'd know love won't desert you.
To see beyond the tears, you know I'll never hurt you.
To see the sun behind the rain, feel the joy behind the pain.
You know you'll see me standin' right beyond the tears.
When alone turns to lonely, and loneliness to fear,
It's so easy to imagine love will disappear,
But love is always here.
If you could see Beyond The Tears,
You'd know love won't desert you.
To see beyond the tears, you know I'll never hurt you.
To see the sun behind the rain, feel the joy behind the pain.
You know you'll see me standin' right beyond the tears…
See me standin' right Beyond The Tears,
See me standin' right Beyond The Tears,
Right Beyond The Tears.Captcha
Widget
Piosenkę Art Garfunkel Beyond The Tears przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Beyond The Tears, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Beyond The Tears. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Art Garfunkel Beyond The Tears w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.