RandR


Ain't no brother gonna save you from this one
Ain't no father gonna save you from this one
Ain't no brother, Ain't no father
Ain't no mother gonna save you from this one
aaaaaaaaaaaaah!!!!!

Sixty seasons hunting you to be even
One more reason wanting you to believe that
Ain't no brother, Ain't no father
Ain't no mother gonna save you from this one

Now you?re standing in the middle of nowhere
You look behind and see no shine of shadow
Ain't no brother, Ain't no father
Ain't no mother gonna save you from this one
aaaaaaaaaaaaaah!!!!!

Ain?t no one!!

Ain't no brother gonna save you from this one
Ain't no father gonna save you from this one
Ain't no brother, Ain?t no father
ha!
I think I Passed Away
aaaaaaaaaaaaaah







Captcha
Piosenkę Ashley Ballard RandR przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke RandR, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki RandR. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ashley Ballard RandR w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.