Be The Girl


You look at me
Curious what I'm made of
Sugar or steam
And what kind of man I love
What I believe
What I know and what I crave
All my pet peeves
Where I've shed and when I stain
Do you know

Cause I'm not here to be around
And be that girl that you forget about
Cause all I want is just to be a song
That you can feel longer than just right now
So come on baby let me be the girl
That you can count on to rock your world
And then you'll see there's so much than curves
And then you'll see that you and me belong

Do you know my vice
And how to get under my skin
Just what I like
And where I want you to begin
Do you know my middle name
And where I'm sensitive the most
That each night I pray
And do you think I fit that mold
Do you know

Cause I'm not here to be around
And be that girl that you forget about
Cause all I want is just to be a song
That you can feel longer than just right now
So come on baby let me be the girl
That you can count on to rock your world
And then you'll see there's so much than curves
And then you'll see that you and me belong

You and me belong
You and me belong

Cause I'm not here to be around
And be that girl that you forget about
Cause all I want is just to be a song
That you can feel longer than just right now
So come on baby, let me be the girl
That you can count on to rock your world
And then you'll see there's so much than curves
And then you'll see that you and me belong
You and me belong
You and me belongCaptcha
Piosenkę Aslyn Be The Girl przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Be The Girl, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Be The Girl. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Aslyn Be The Girl w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.