Be The Girl


You look at me
Curious what I'm made of
Sugar or steam
And what kind of man I love
What I believe
What I know and what I crave
All my pet peeves
Where I've shed and when I stain
Do you know

Cause I'm not here to be around
And be that girl that you forget about
Cause all I want is just to be a song
That you can feel longer than just right now
So come on baby let me be the girl
That you can count on to rock your world
And then you'll see there's so much than curves
And then you'll see that you and me belong

Do you know my vice
And how to get under my skin
Just what I like
And where I want you to begin
Do you know my middle name
And where I'm sensitive the most
That each night I pray
And do you think I fit that mold
Do you know

Cause I'm not here to be around
And be that girl that you forget about
Cause all I want is just to be a song
That you can feel longer than just right now
So come on baby let me be the girl
That you can count on to rock your world
And then you'll see there's so much than curves
And then you'll see that you and me belong

You and me belong
You and me belong

Cause I'm not here to be around
And be that girl that you forget about
Cause all I want is just to be a song
That you can feel longer than just right now
So come on baby, let me be the girl
That you can count on to rock your world
And then you'll see there's so much than curves
And then you'll see that you and me belong
You and me belong
You and me belongCaptcha
Liedje Aslyn Be The Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Be The Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aslyn Be The Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Be The Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.