Plastic People


Time entails the sun to hesitate, clinging on and off again
Picture all the children as they walk on by clean into the front yard
Falling in and out of sync with him in the ground, I see
Promises I have broken, shadows creep along the window

The window sill, drowned by the rain
Swallow the pill, it kills the pain

Freeze frame capture it
The stars fell from the sky, in my hands they pulsate
Into the night they're shattered on the front line
The devil knows where they hide
In the ground he passes by and the devil cries

The window sill, drowned by the rain
Swallow the pill, it kills the pain

Plastic people, paper skies

The window sill, drowned by the rain
Swallow the pill, it kills the painCaptcha
Widget
Piosenkę Atomship Plastic People przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Plastic People, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Plastic People. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Atomship Plastic People w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.