Time For People


I found no people for killing time
so I found time for killing people
I found no rhythm I would rhyme
so I'm the rhythm for the people

And if you wait on me
I'll be free one day
And if you wait on me
I'll be free one day

Contemplating genocide
upstairs waving, scared of people
Afraid that feeling hasn't died
it gets lonely for my people

And if you wait on me
I'll be free one day
And if you wait on me
I'll be free one day
And if you wait on me
I'll be free one day
And if you wait on me
I'll be free one day

People always drifting out of pain
They cannot hold onto nothingness
Fingers bleed on the concrete walls
leaving only one nail for someone to see
Only one nail screaming to me
so many fingers pointing at me
so many fingers pointing at me
so many fingers pointing at me

I found no people for killing time
so I found time for killing people
I found no people for killing time
so I found time for killing people
Killing people, killing people, killing people

I found no people for killing time
so I found time for killing people
Killing people, killing people
Killing people, killing peopleCaptcha
Piosenkę Atomship Time For People przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Time For People, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Time For People. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Atomship Time For People w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.