Stars In The Night


Look, look at the stars
How brilliant they are
How can they be shining now?
When hope is so far
Look, look how they shine
These cruelest of stars
What fire inspires them,
What faith is it fires them?
Darkness grows,the world turns cold
And still, there glows the light
Heaven knows what hope they hold tonight

Look,look how they shine
These stars in the night
The darker the night becomes
The brighter their light becomes
Chill winds wail
The tempest blues
and clouds asail the sky
Through the veil,
The stars refuse to die

In this world of darkest night
Where hope is hurled away
There they are
And still, there's light
Oh,so far, but will they
There they lift our hearts
As we lift our eyes
Are we fools to see
The harmony that fills the sky
Look,there's the light
Stars In The Night
The Stars In The NightCaptcha
Widget
Piosenkę Barry Manilow Stars In The Night przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Stars In The Night, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Stars In The Night. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Barry Manilow Stars In The Night w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.