The Outpost


I have been where silence dwell
Tried to keep you far away
I feel something's still around
It has been kept from us

All illusions are just fractions
Of the fears that they stole from your mind

I can touch what you can't reach
I cannot hold them back aahhh
All illusions seems so real
I can touch what you can't reach
I cannot hold them back aahhh
It's the outpost of my mind

When the darkness came you saw
Now i share what you believe
You are in my silent room
Now i understand it

All illusions were just fractions
Of the fears you carried all the way

Now you touch what i have reached
You cannot hold them back aahhh
All illusions seems so real
Now you touch what i have reached
You cannot hold them back aahhh
It's the outpost of our minds

I can touch what you can't reach
I cannot hold them back aahhh
All illusions seems so real
I can touch what you can't reach
I cannot hold them back aahhh
It's the outpost of my mindCaptcha
Piosenkę Beseech The Outpost przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Outpost, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Outpost. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Beseech The Outpost w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.