Shadow Self


Blood on a legion of nameless shores
- I beseech you!
Skill of a thousand nameless whores
- I invoke you!
Holding the light away
Twisting in my mind

Love of a legion of begging slaves
- I exalt you!
Screams of a thousand burning souls
- I unleash you!
Holding the light away
Twisting in my mind
Into the shadow's waking eyes

I invoke thee
Blackened lord
Night begins to crawl the skies

Kneel before your master
Shadow self
Taste the pain caressed by chains

Power of a legion of nameless lords
- I command you!
Locks of a thousand nameless doors
- I unlock you!

Lash of the 6 soul-taking strokes
- I will feed you!
Twisting in my mind
Into the shadow's waking eyes

"Spiritus Pervertus Nymph"
"Spiritus Pervertus Femme"
Twisting in my mind

I invoke thee
Blackened lord
Night begins to crawl the skies

Kneel before your master
Shadow self
Taste the pain caressed by chains

I know he steals, my body is haunted
Wicked voice in my spirit has control
Blinded by the beauty of my darkness
Makes me fly
Takes me higher

I invoke thee
Blackened lord
Night begins to crawl the skies

Kneel before your master
Shadow self
Taste the pain caressed by chainsCaptcha
Piosenkę Beyond Twilight Shadow Self przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shadow Self, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shadow Self. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Beyond Twilight Shadow Self w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.