The Dark Side


I think strange things, which I dare not confess to my own soul
As it I'm playing a part in a story, which is not known to me
I have many bad memories
Be warned

Light of the blazing fires fills the darkened sky

Well, you know just as well as I do that
A bitch must drink 10 times her bodyweight in pain each day
Else her own blood cells will die
So why don't you just feeding your demons
I lick the lies from your lips

From a thousand miles I hear your cry

Lend me your ears
Lend me your body
And I'll take your soul

Once again you have awakenedCaptcha
Piosenkę Beyond Twilight The Dark Side przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Dark Side, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Dark Side. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Beyond Twilight The Dark Side w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.