Africa Unite


Africa unite
'Cause we're moving right out of Babylon
And we're going to our Father's land

How good and how pleasant it would be
Before God and man
To see the unification of all Africans
As it's been said already
Let it be done right now
We are the children of the Rastaman
We are the children of the Higher Man

So Africa unite, Africa unite, yeah
Africa unite
'Cause we're moving right out of Babylon
And we're grooving to our Father's land

How good and how pleasant it would be
Before God and man
To see the unification of all Africans
As it's been said let it be done
I tell you who we are under the sun
We are the children of the Rastaman
We are the children of the Higher Man

So Africa unite, Africa unite, yeah
Africa unite 'cause the children want
To come home, Africa unite, Africa unite
It's later, later than you think
It's later, later than you think
Unite for the benefit of your people
Unite for the Africans abroad
Unite for the Africans a yardCaptcha
Widget
Piosenkę Bob Marley Africa Unite przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Africa Unite, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Africa Unite. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley Africa Unite w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.