Africa Unite


Africa unite
'Cause we're moving right out of Babylon
And we're going to our Father's land

How good and how pleasant it would be
Before God and man
To see the unification of all Africans
As it's been said already
Let it be done right now
We are the children of the Rastaman
We are the children of the Higher Man

So Africa unite, Africa unite, yeah
Africa unite
'Cause we're moving right out of Babylon
And we're grooving to our Father's land

How good and how pleasant it would be
Before God and man
To see the unification of all Africans
As it's been said let it be done
I tell you who we are under the sun
We are the children of the Rastaman
We are the children of the Higher Man

So Africa unite, Africa unite, yeah
Africa unite 'cause the children want
To come home, Africa unite, Africa unite
It's later, later than you think
It's later, later than you think
Unite for the benefit of your people
Unite for the Africans abroad
Unite for the Africans a yardCaptcha
Liedje Bob Marley Africa Unite is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Africa Unitemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley Africa Unite downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Africa Unite in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.