All in One


Bend down low
Let me tell you what I know now
Bend down low
Let me tell you what I know, what I know, what I know

Long time, we no have no nice time
Doo-yoo-doo-dun-doo, yeah, think about that
Long, long, long, long time, we no have no nice time
Doo-yoo-doo-dun-doo, yeah, think about that, mm

One love, one heart
Let's get together and feel alright
One love, hear my plea, one heart
Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright

Simmer down, you lickin' too hot, so
Simmer down, soon you'll get dropped, so
Simmer down, man, you hear what I say?

After he
Breaks your heart
Then you'll be sad, so sad
And then your teardrops start
I tell you, then you'll know how
It hurts to be alone

Oh, what a ( feeling ), what a feeling ( be blue)
Oh, what a feeling, oh, what a feeling
(Oh, what a feeling to be blue)
Have you ever had a lonesome feeling?

This was cause thru love and affection
This was cause thru love and affection
This was cause thru love and affection

Mm, feel them spirit
I'm gonna put it on
Feel them spirit
I'm gonna put it on

Yes, my friend
We're in the streets again
Yes, my friend
Dem set we free againCaptcha
Piosenkę Bob Marley All in One przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All in One, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All in One. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bob Marley All in One w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.