All in One


Bend down low
Let me tell you what I know now
Bend down low
Let me tell you what I know, what I know, what I know

Long time, we no have no nice time
Doo-yoo-doo-dun-doo, yeah, think about that
Long, long, long, long time, we no have no nice time
Doo-yoo-doo-dun-doo, yeah, think about that, mm

One love, one heart
Let's get together and feel alright
One love, hear my plea, one heart
Give thanks and praise to the Lord, and I will feel alright

Simmer down, you lickin' too hot, so
Simmer down, soon you'll get dropped, so
Simmer down, man, you hear what I say?

After he
Breaks your heart
Then you'll be sad, so sad
And then your teardrops start
I tell you, then you'll know how
It hurts to be alone

Oh, what a ( feeling ), what a feeling ( be blue)
Oh, what a feeling, oh, what a feeling
(Oh, what a feeling to be blue)
Have you ever had a lonesome feeling?

This was cause thru love and affection
This was cause thru love and affection
This was cause thru love and affection

Mm, feel them spirit
I'm gonna put it on
Feel them spirit
I'm gonna put it on

Yes, my friend
We're in the streets again
Yes, my friend
Dem set we free againCaptcha
Liedje Bob Marley All in One is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All in Onemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Bob Marley All in One downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All in One in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.