Gotta Go Home


Headin' for the islands
We're ready man and packed to go
When we hit those islands
There's gonna be a big hello
Diggin' all the sunshine
It's easy not to say goodbye
Bye Bye Bye

Headin' for the islands
Heyeah, We're really flyin' high

Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home
Gotta go home

Walkin' down the beaches
Tomorrow mornin' we'll be there
Golden sandy beaches
Say, I can smell the breezy air
One more celebration
And then we're ready for goodbye
Bye, Bye, Bye

Walkin' down the beaches
Heyeah, We're really flyin' high

Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home
Gotta go home

Going back home
Going back home
Going back home
Going back home

Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home
Gotta go home, home, home
Gotta go homeCaptcha
Piosenkę Boney M. Gotta Go Home przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Gotta Go Home, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Gotta Go Home. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Boney M. Gotta Go Home w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.