Catch You On The Rebound


You been gone now almost a year and ask me to forget and forgive
Later baby
Catch you on the rebound
Rebound
You didn't even write me or drop me a postcard
Now you want to come back and make a new start
Later baby
Catch you on the rebound
Rebound
Ooh you were the first love that i ever had
But you been gone so long now i don't feel so bad
Later baby
Catch you on the rebound
Rebound
I was hoping and praying
That I see the day when I could tell you to your face
Later baby
Catch you on the rebound
ReboundCaptcha
Piosenkę Brenton Wood Catch You On The Rebound przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Catch You On The Rebound, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Catch You On The Rebound. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brenton Wood Catch You On The Rebound w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.