Take A Chance On Me


"Why wont you
take a chance on me
And let me show you
How wonderful true love can really be
I could love you for all eternity
Take a chance on me

I know you
Have been hurt so many times before
But let me show you
The kind of love that you've been searching for
Please Believe me i couldnt love you more
Take a chance on me

I love you
Oh yes
I do
so why wont you
take a chance
and lov'a me too

give it a try
and i promise i wont let you down
i'll be there
anytime you chance to look around
and i will follow you no matter where you're bound
take a chance on me

oh darling
take a chance
darling take a chance
OoOoOooO
take the chance on meCaptcha
Piosenkę Brenton Wood Take A Chance On Me przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Take A Chance On Me, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Take A Chance On Me. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Brenton Wood Take A Chance On Me w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.