The Natural Playboy


All the people every where, everybody wants to hear
my playboy philosophy
Cause I look like a star when I'm smokin my cigar
They wanna be just like me

I know in their hearts they wish and dream
That they could be like me
But if they want to know the truth, it's true

I'm The Natural Playboy of Town
and I am blowing every mind
cause I'm one of a kind
I'm the coolest dancer around
The lights are shining down on me
so everyone can see
The Natural Playboy

I'm The Natural Playboy of Town
and I am blowing every mind
cause I'm one of a kind
I'm the coolest dancer around
The lights are shining down on me
so everyone can see
The Natural PlayboyCaptcha
Piosenkę Bust a Groove The Natural Playboy przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Natural Playboy, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Natural Playboy. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bust a Groove The Natural Playboy w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.