Shorty And The Ez-Mouse


Anything is fine with me, if I'm with my EZ-Mouse
Doesn't matter how young I am, havin' fun is what it's all about
Over the rainbow and seven seas, wherever winds may blow,
Gotta eat in a Wonderland, after dessert let's go

My mama tells me everyday, not to move so fast across the room
She's worried I'll break something,
but I'm at the age where I do what I wanna do

I know I'm your baby, like you keep saying
I wanna be free Don't treat me like a child
I'm never changin' as I grow older
You're ever the same, Shorty and the EZ-Mouse

My mama tells me everyday, not to move so fast across the room
She's worried I'll break something,
but I'm at the age where I do what I wanna

I know I'm her baby, like she keeps saying
I wanna be free Don't treat me like a child
Cause I'm never changin' as I grow older
You're ever the same, me and the EZ

I know I'm her baby, like she keeps saying
I wanna be free Don't treat me like a child
I'm never changin' as I grow older
Ever the same, Shorty and the EZ-MouseCaptcha
Piosenkę Bust a Groove Shorty And The Ez-Mouse przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Shorty And The Ez-Mouse, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Shorty And The Ez-Mouse. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Bust a Groove Shorty And The Ez-Mouse w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.