S: Fire is a Curse


All the way for I dare not
Buy it what am I supposed to
Do without you?
Life will never be the
Same when I picked up the pieces
Rock and roll legacy
ROck and roll lies
Don't you ruin my holiday
When I wanna holiday
Holiday is where my life
Is changing color
ooohh Oligopoly
Don't you ruin my holiday
Everyday a holiday
Holiday is where I feel a
Whole lot better hope it's not too late
Truth is said and I dare
Not buy it what am I supposed
To do without you?
Life is never esy when I picked up the pieces
Ruin by the selling outCaptcha
Piosenkę Butterfingers S: Fire is a Curse przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke S: Fire is a Curse, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki S: Fire is a Curse. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Butterfingers S: Fire is a Curse w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.