Tekst piosenki Butterfingers: The Chemistry (Between Us)

The Chemistry (Between Us)


I never again and again count it over
Never again and again and again this
Why?
Come on again and again on my power
And on the shame and my pain will i get this
Why ?!!
It's so real!!
Fall in love again?
It's all we have to live
Whenever i'm unseen
I blame it on myself
All over again and again coming over
Never again and again and again this
Why ?
Come on againg and again on my power
And on the shame and my pain will i get this
Why??
It's so real!!!
Fall in love again ?
It's easier to be
Whenever i'm unseen
I blame it on myself
Silky coloured
Will you love me ? [Suck!!]
Silky coloures
Will you leave me ?
Silky coloured
Indecision [Go!!]
Silky coloured
Cause i'm a patienttt
Yaaaaaheyyyyyyyyyyy
Fall in love again?
It's all we have to livee
Whenever i'm unseen
I blame it on my self X2
Nooooo!!!!!
Fall in love again ?
Fall in love again ?
HmmmmmmmmCaptcha
Piosenkę Butterfingers The Chemistry (Between Us) przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke The Chemistry (Between Us), gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki The Chemistry (Between Us). Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Butterfingers The Chemistry (Between Us) w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.