Volcanoland


Hola, me llamo Efraim
I was born among the agave
All I need is this transistor radio
And I am in a band, it's a family band
With the brothers in the years above me
And now we have a song that we'd like to play ya
He sang, "Volcano,
Livin' in the shade of the volcano
The volcano
Livin' in the shade of the volcano"
I was ridin' on the bus to the amber hills
I was feelin' like a hundred pesos
And somethin' in my soul was certainly hear to stay
Ain't nothin' on the hill goes on without
The ever-lovin' mother's say-so
Now everything is all right
Everything is OK
She said, "A volcano,
Livin' in the shade of the volcano
The volcano
El Seor es siempre bueno"
Home for me is beneath the palm trees
Where they grow to be about sixty feet tall
They leave you with the feeling
That never leaves you alone
Never leaves you aloneCaptcha
Widget
Piosenkę Caedmon's Call Volcanoland przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Volcanoland, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Volcanoland. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Caedmon's Call Volcanoland w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.