We Delight


We delight in the law of Your Word
We delight in the Son who was perfect from birth
We delight in the day He's returning to earth
Hallelujah, Hallelujah

We will bow our hearts because we are free
As we raise our hands to give You glory
Father of life and love and infinite worth
We're delivered by blood that flows from the tree
Draw us near to You, vessels of Your mercy
Before the invention of manthe glorious trinity

We will lift our eyes to the cloud and the flame
Lord, You guide our steps and restore us again
The nations of man will rejoice in the God of the wildernessCaptcha
Widget
Piosenkę Caedmon's Call We Delight przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke We Delight, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki We Delight. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Caedmon's Call We Delight w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.