All Is Well


Bones will ache
Hearts will break
When living takes it toll
Tears will fall
Still all is well with my soul
Storms will come
Hide the sun
And leave us numb with cold
Rains will fall
Still all is well with my soul

Chorus
All is well that ends well
And in the end I'll be with You I know
All is well that ends well
And soall is well with my soul

Eyes will see
Tragedies
And mysteries unfold
Nights will fall
Still all is well with my soul

Repeat ChorusCaptcha
Piosenkę Carolyn Arends All Is Well przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All Is Well, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All Is Well. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Carolyn Arends All Is Well w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.